Ανάπτυξη Δημιουργικότητας και Επίλυσης προβλημάτων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη δημιουργικότητας και επίλυση προβλημάτων έχει σχεδιαστεί για να παράσχει άμεσα εφαρμόσιμη γνώση για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως απασχόλησης, φύλου, ηλικίας ή όποιων άλλων περιορισμών. Στοχεύει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας αλλά και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την επίλυση προβλημάτων και της λήψης αποφάσεων σε όποιον τομέα και αν απασχολούνται.

Τι προσφέρει η εκπαίδευση για την Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων – Προσωπικής Βελτίωσης?

Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαίδευση στα θέματα της ανάπτυξης της δημιουργικότητας, της επίλυσης προβλημάτων αλλά και της λήψης αποφάσεων συγκεντρώνοντας γνώσεις τόσο από την επιστήμη όσο και από την εμπειρία. Οι γνώσεις είναι άμεσα εφαρμόσιμες, πρακτικές, αλλά και χρήσιμες για κάθε συμμετέχοντα με εφαρμογή τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

Η καινοτομία του έγκειται στο ότι έχει σχεδιασθεί για να ταιριάζει σε κάθε σύγχρονο άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος, φύλλου και αντικειμένου ενασχόλησης ο οποίος ενδιαφέρεται για να αναπτύξει δημιουργικότητα, να λύνει προβλήματα και να λαμβάνει αποφάσεις αποτελεσματικά.

Που απευθύνεται?

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο (νέο ή έμπειρο) αλλά και σε φοιτητές και επαγγελματίες από κάθε τομέα όσο και σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών ) όλων των βαθμίδων με ένα και μοναδικό σκοπό : την παροχή εκείνων των  γνώσεων για να μπορέσει ο καθένας να προετοιμάσει τον εαυτό του για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, την επίλυση προβλημάτων και την λήψη αποφάσεων ανεξάρτητα του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πρακτικές , άμεσα εφαρμόσιμες ενότητες, οι οποίες απαντούν σε ερωτήσεις που συχνά μας δημιουργούν αγωνία και λειτουργούν ως εμπόδιο στην καθημερινότητά μας.

Τι τομείς καλύπτει? 
Έτσι το πρόγραμμα απαντά στα παρακάτω θέματα  :

Τι είναι η δημιουργικότητα? Μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι δημιουργικοί?
Μπορώ να γίνω και εγώ δημιουργικός-η?
Πως μπορεί να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα?
Ποιες είναι οι διαδικασίες/μέθοδοι για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας?
Ποια είναι η τεχνική random input?
Ποια είναι η τεχνική των ερωτήσεων?
Ποια είναι η τεχνική τα 6 καπέλα του de Bono?
Ποια είναι η τεχνική του brainstorming?
Υπάρχουν άλλες τεχνικές?
Πως όλες οι παραπάνω μέθοδοι και τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν από εμένα?
Τι σημαίνει πρόβλημα?
Ποιο είναι τα περιβάλλον του προβλήματος?
Υπάρχουν τεχνικές που μπορώ να ακολουθήσω για να επιλύσω τα προβλήματά, σε όποιο τομέα της ζωής μου?
Ποιες είναι οι παραπάνω τεχνικές?
Ποια είναι η διαδικασία της λήψης αποφάσεων?
Πως μπορώ να ακολουθήσω την διαδικασία για να λαμβάνω τις αποφάσεις μου με σκέψη και επιχειρήματα?
Πως μπορώ να σχεδιάσω και να υλοποιήσω ένα πρόγραμμα που θα με βοηθήσει να υλοποιήσω τους στόχους μου?
Πως μπορώ να διαχειριστώ τον χρόνο μου αποτελεσματικά?

Με την ολοκλήρωσή του, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει δώσει σε όλους τους εκπαιδευόμενους την απαραίτητη κυρίως  πρακτική γνώση και άμεσα εφαρμόσιμη γνώση για την ανάπτυξη, εδραίωση και εξέλιξη της δημιουργικότητας αλλά και της ικανότητας λήψης αποφάσεων, επιλύοντας προβλήματα.

Η ανάλυση του προγράμματος Ανάπτυξη Δημιουργικότητας και Επίλυσης προβλημάτων

Ποιο είναι το International e-learning Academy?

Πως γίνεται η εκπαίδευση?

[spoiler title=”Πόσο κοστίζει?” open=”0″ style=”1″]Δίδακτρα: 1000€

Δίδακτρα Προσφοράς: 500€[/spoiler]

Πόσο διαρκεί?

[button link=”http://internationalelearningacademy.com/?page_id=789″ color=”#091d55″ size=”4″ style=”1″ dark=”0″ radius=”auto” ]ΕΓΓΡΑΦΗ[/button]