Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων έχει σχεδιαστεί για να παράσχει άμεσα εφαρμόσιμη γνώση για τους ανθρώπους που επιθυμούν να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες, τόσο στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και για την προσωπική τους ανάπτυξη.

 

Τι προσφέρει η εκπαίδευση για την Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων?

Η εκπαίδευση για την Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων έρχεται να καλύψει ένα κενό της εκπαίδευσης στα θέματα της ανάπτυξης των ηγετικών.. Γνώσεις άμεσα εφαρμόσιμες αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμες για την επαγγελματική αλλά και προσωπική εξέλιξη του κάθε εργαζόμενου τόσο νεοεισερχόμενου στην αγορά εργασίας αλλά και στον έμπειρο εργαζόμενο ο οποίος επιθυμεί την διοικητική του εξέλιξη σε επίπεδο ηγέτη.

 

Που απευθύνεται?

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο (νέο ή έμπειρο) αλλά και σε φοιτητές και επαγγελματίες από κάθε τομέα όσο και σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών ) όλων των βαθμίδων με ένα και μοναδικό σκοπό : την παροχή εκείνων των  γνώσεων για να μπορέσει ο καθένας να προετοιμάσει τον εαυτό του για την ανάληψη διευθυντικών/ διοικητικών θέσεων στις οποίες εξ’ ορισμού χρειάζονται ηγετικές ικανότητες,  ανεξάρτητα του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πρακτικές , άμεσα εφαρμόσιμες ενότητες, οι οποίες απαντούν σε ερωτήσεις που καθημερινά μας δημιουργούν αγωνία και λειτουργούν ως εμπόδιο στην καθημερινότητά μας.

 

Τι τομείς καλύπτει? 
Έτσι το πρόγραμμα απαντά στα παρακάτω θέματα  :

Ποια είναι η διαδικασία της ανθρώπινη επικοινωνίας? Πως επικοινωνούν οι άνθρωποι?
Σήμερα οι άνθρωποι επικοινωνούμε ? Γιατί και πως? Είναι η επικοινωνία μου αποτελεσματική?
Τι σημαίνει ηγεσία? Διαφορές ηγέτη/ διευθυντή.
Οι παράγοντες, αρχές, είδη και στυλ ηγεσίας
Πως μπορώ να κινητοποιήσω τον εαυτό αλλά και την ομάδα μου?
Πως μπορώ να αναθέσω με επιτυχία εργασίες σε άλλους?
Πως μπορώ να επικοινωνήσω και να διοικήσω, σαν ηγέτης, την ομάδα μου?
Η ανάπτυξη της εσωτερικής επικοινωνίας στην ομάδα και οι τρόποι επίλυσης προβλημάτων
Πως γίνονται οι αποτελεσματικές συναντήσεις, η εκπαίδευση και το χτίσιμο των ομάδων και η αντιμετώπιση των συγκρούσεων?
Πως μπορώ να σχεδιάσω και να υλοποιήσω τους στόχους, με την συμμετοχή της ομάδας μου?
Ένας ηγέτης χρειάζεται αυτογνωσία: Πως μπορώ να με γνωρίσω καλύτερα?
Πως μπορώ να καταγράψω που βρίσκομαι σήμερα για να σχεδιάσω την βελτίωση, ανάπτυξη, εξέλιξή μου?

 

Η ανάλυση του προγράμματος Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων

Ποιο είναι το International e-learning Academy?

Πως γίνεται η εκπαίδευση?

[spoiler title=”Πόσο κοστίζει?” open=”0″ style=”1″]Δίδακτρα: 1500€

Δίδακτρα Προσφοράς: 750€[/spoiler]

Πόσο διαρκεί?

[button link=”http://internationalelearningacademy.com/?page_id=796″ color=”#091d55″ size=”4″ style=”1″ dark=”0″ radius=”auto” ]ΕΓΓΡΑΦΗ[/button]