Γενικά

Εισαγωγή

Τα προγράμματα Certificate in Coaching &  Diploma in Coaching αποτελούν τους πλέον ολοκληρωμένους, εξελιγμένους και επαγγελματικούς εκπαιδευτικούς κύκλους σπουδών με ακαδημαϊκές βάσεις, επαγγελματικές πρακτικές διεθνούς χρήσης και εργαλεία εργασίας, για το Coaching, άμεσης εφαρμογής.

Με βάση την διεθνή πρακτική, την εξέλιξη της επιστήμης και τις ραγδαίες αλλαγές στον χώρο του Coaching τα προγράμματα Certificate in Coaching &  Diploma in Coaching προσφέρουν την πλέον σύγχρονη γνώση για την άμεση εφαρμογής της από όλους τους συμμετέχοντες σε όποιο τομέα και αν θελήσουν.

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων είναι πραγματικά μοναδικός. Αποτελέσματα επιστήμης, υψηλού επιπέδου, επαγγελματική γνώση και δοκιμασμένες πρακτικές συνθέτουν το σύνολο του προγράμματος.

Οι κοινοί στόχοι των προγραμμάτων Certificate in CoachingDiploma in Coaching

Οι κοινοί στόχοι των προγραμμάτων Certificate in Coaching &  Diploma in Coaching είναι οι παρακάτω :

 • Εκπαίδευση : απαραίτητη γνώση σε ουσία, βάθος και πρακτική στο Coaching, διεθνούς επιπέδου με εθνική και διεθνή εφαρμογή.
 • Εξάσκηση : δυνατότητα εξάσκησης στα εργαλεία και τις πρακτικές του Coaching εντός και εκτός αίθουσας για άμεση εφαρμογή στην αγορά εργασίας, με την ολοκλήρωση του/των προγράμματος /των
 • Εφαρμογή : όλων των γνώσεων, πρακτικών, εργαλείων και μεθόδων για απόκτηση άνεσης, εμπειρίας και χρήσης σε επαγγελματικό επίπεδο για την άμεση εφαρμογή τους  στην αγορά.
 • Εργασία : παροχή όλων των απαραίτητων εφοδίων για να εργαστεί ο κάθε εκπαιδευόμενος άμεσα με την ολοκλήρωση των σπουδών του σε όποιον τομέα coaching και με όποια μορφή επιλέξει.
 • Εξέλιξη : παροχή όλων των διεθνώς αναγνωρισμένων προδιαγραφών για την δημιουργία εξελικτικής πορείας στο coaching και την προσωπικότητα του Coach., .

Σε ποιους απευθύνονται :

Τα προγράμματα απευθύνονται σε κάθε, επαγγελματία, εργαζόμενο, επιστήμονα (αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ) και σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών εταιριών και οργανισμών) οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν σε βαθύ και ουσιαστικό επίπεδο το Coaching και να εργαστούν στο τομέα (είτε σαν Coaches-ελεύθεροι επαγγελματίες- είτε σαν στελέχη εταιριών Coaching), ή και να χρησιμοποιήσουν το Coaching στην εργασία τους όποια και αν είναι αυτή.

Δυνατότητες ειδίκευσης στο Coaching (προαιρετική)

Το προγράμματα Certificate in Coaching & Diploma in Coaching δίνoυν τις εξής δυνατότητες στους αποφοίτους τους :

 • Να αρχίσουν να εργάζονται σαν Coaches στον τομέα που επιθυμούν ή και
 • Να πάρουν ειδίκευση στα :

Εξελικτική πορεία προγράμματος – Αναγνώριση προγράμματος – Accreditation Association for Coaching

Το πρώτο μέρος του προγράμματος με δημιουργό του (εμπνευστή, σχεδιαστή του προγράμματος, συγγραφέα και εκπαιδευτή) τον Δρ. Γ. Καραθάνο, ξεκίνησε από το 2010 και προσφέρθηκε για πρώτη φορά από Εθνικό Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο on-line το οποίο παραμένει και σήμερα ιδιαίτερα δημοφιλές.

Οι διεθνείς εξελίξεις στον χώρο και οι απαιτήσεις από διεθνείς οργανισμούς στον τομέα του Coaching οδήγησαν τον Δρ.Γ.Καραθάνο και τους συνεργάτες του να αναπροσαρμόσουν, επανασχεδιάσουν και προσφέρουν εκείνο το πρόγραμμα που είναι πιο μπροστά από τα διεθνή ζητούμενα. Έτσι το πρόγραμμα, μέσω της  international elearning academy επεκτάθηκε στους τομείς του Diploma in Life Coaching και του Diploma in Business Coaching τα οποία αναγνωρίστηκαν διεθνώς από το Association for Coaching (Δεκέμβριος 2013).

Με την διεθνή αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο coaching, η ομάδα επανασχέδιασε το πρόγραμμα από την αρχή και δημιουργήθηκε το παρόν που είναι το πλέον ολοκληρωμένο, εξελιγμένο και πρωτοποριακό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, Diploma in Coaching. Η ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τον Association for Coaching AC ενώ ακόμα μια φορά υπερβαίνει τις διεθνείς προδιαγραφές όπως αυτές έχουν θεσπισθεί από τους διεθνείς οργανισμούς.

cert diploma

Δυνατότητα υλοποίησης σπουδών

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τις εξής προδιαγραφές  :

 1. Χρόνος
 • Σε υπέρ-εντατικό χρόνο (2 μήνες)
 • Σε εντατικό (4 μήνες)
 • Σε κανονικό (6 μήνες)
 1. Τρόπος εκπαίδευσης
 • Σε αίθουσα ή
 • Σε αίθουσα και με συνδυασμό πλατφόρμας (blended – συνδυασμένη εκπαίδευση) ή
 • Μόνο μέσω πλατφόρμας με ζωντανή συνεργασία με τον εκπαιδευτή
 1. Είδος εκπαίδευσης
 • Σε ομάδες ή
 • Με ιδιαίτερα μαθήματα σε αίθουσα ή και εξ’ αποστάσεων (blended εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο).

Association for Coaching

To Association for Coaching είναι ηγετικός, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός,  επαγγελματικός φορέας με στόχο την προώθηση του επαγγέλματος του coach και την ανάπτυξη της γνώσης και των επαγγελματικών προδιαγραφών του coaching παγκοσμίως.

«Ο στόχος μας είναι το να εμπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε την τελειότητα στο Coaching, στο να αναπτύξουμε το επάγγελμα του Coach και να προσφέρουμε την ουσιαστική διαφορά στους ανθρώπους, στους οργανισμούς και στην κοινωνία».

Το Association for Coaching είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός σε περισσότερες από 50 χώρες στον οποίο συμμετέχουν επαγγελματίες Coaches, εταιρίες Coaching, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικές εταιρίες Coaching, εσωτερικοί Coaches και οργανισμοί οι οποίοι κτίζουν coaching κουλτούρα.

Για περισσότερες πληροφορίες :  http://www.associationforcoaching.com/pages/home