Διάρκεια Σπουδών

Ένα από τα πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα του e-learning και κυρίως της εκπαίδευσης στο e-learning academy είναι η παντελής έλλειψη πίεσης σχετικά με την χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών σας. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να τελειώσετε τις σπουδές όποτε εσείς το επιλέξετε. Με εντατική μελέτη μπορεί να τις ολοκληρώσετε μέσα σε ελάχιστους μήνες (1-2) ή αν δεν έχετε καθόλου διαθέσιμο χρόνο σε πολύ περισσότερο. Η διάρκεια των σπουδών σας ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε εσάς και τον χρόνο που έχετε να διαθέσετε. Μπορείτε να υπολογίσετε όμως ότι η μελέτη της κάθε διδακτικής ενότητας χρειάζεται 2-3 ώρες κατά μέσο όρο εκτός των εργασιών και της μελέτης επιπλέον βιβλιογραφίας.

 Προβλεπόμενος χρόνος και διάρκεια για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Ο μέσος χρόνος μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού, της επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή , της περαιτέρω έρευνας καθώς και ο χρόνος  εκπόνησης της εργασίας παρουσιάζονται στην συνέχεια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος-α εκπαιδευόμενος-η δεν μπορεί να ολοκληρώσει σε περισσότερο ή λιγότερο χρόνο τις σπουδές του/της ανάλογα με συνθήκες , τον διαθέσιμο χρόνο και τις ανάγκες του.

Διοίκηση και Δημόσιες Σχέσεις
Μαθήματα : 12
Ενότητες : 43
Διάρκεια : 6,5 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης 200
Σύνολο ωρών εργασιών 200

Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων
Μαθήματα : 7
Ενότητες : 26
Διάρκεια : 4 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης :150
Σύνολο ωρών εργασιών : 150

Σχεδιασμός – Διοίκηση – Οργάνωση Εκδηλώσεων
Μαθήματα : 5
Ενότητες : 17
Διάρκεια : 3 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης :80
Σύνολο ωρών εργασιών : 80

Δημόσιες Σχέσεις για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
Μαθήματα : 5
Ενότητες : 20
Διάρκεια : 3.5 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης :92
Σύνολο ωρών εργασιών : 92

Διοίκηση Επικοινωνίας Μέσων (Media Management)
Μαθήματα : 6
Ενότητες : 21
Διάρκεια : 3.5 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης :96
Σύνολο ωρών εργασιών : 96

Διοίκηση Ενδοεπιχειρησιακής Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων
Μαθήματα : 5
Ενότητες : 20
Διάρκεια : 3.5 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης :92
Σύνολο ωρών εργασιών : 92

Πρόγραμμα Διοίκησης Χορηγιών
Μαθήματα : 5
Ενότητες : 18
Διάρκεια : 3 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης :80
Σύνολο ωρών εργασιών : 80

Διοίκηση συμμετοχής σε εκθέσεις
Μαθήματα : 6
Ενότητες : 21
Διάρκεια : 3.5 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης : 96
Σύνολο ωρών εργασιών : 96

Σχεδιασμός και Διοίκηση Διαφημιστικών Προγραμμάτων
Μαθήματα : 8
Ενότητες : 27
Διάρκεια : 4 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης :150
Σύνολο ωρών εργασιών : 150

Public Affairs Management
Μαθήματα : 8
Ενότητες: 25
Διάρκεια : 4 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης :150
Σύνολο ωρών εργασιών : 150

Διοίκηση Επικοινωνίας Νέων Μέσων -New media Management
Μαθήματα : 5
Ενότητες : 22
Διάρκεια : 3 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης : 100
Σύνολο ωρών εργασιών : 100

Life Coaching
Μαθήματα : 9
Ενότητες : 29
Διάρκεια : 5  μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης 180
Σύνολο ωρών εργασιών 180

Business Coaching
Μαθήματα : 11
Ενότητες : 31
Διάρκεια : 5.5 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης 200
Σύνολο ωρών εργασιών 200

Δημιουργώντας την δική μου επιχείρηση
Μαθήματα : 9
Ενότητες : 30
Διάρκεια : 5,5 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης :140
Σύνολο ωρών εργασιών : 140

Career Management
Μαθήματα : 8
Ενότητες : 25
Διάρκεια : 4 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης :115
Σύνολο ωρών εργασιών : 115

Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων – Αυτοβελτίωση
Μαθήματα : 10
Ενότητες : 25
Διάρκεια : 4 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης 115
Σύνολο ωρών εργασιών : 115

Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων
Μαθήματα : 7
Ενότητες : 18
Διάρκεια : 3 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης : 85
Σύνολο ωρών εργασιών : 85

Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων
Μαθήματα : 6
Ενότητες : 16
Διάρκεια : 3 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης :75
Σύνολο ωρών εργασιών : 75

Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων
Μαθήματα : 6
Ενότητες : 24
Διάρκεια : 4 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης : 110
Σύνολο ωρών εργασιών : 110

Ανάπτυξη Δημιουργικότητας και Επίλυσης προβλημάτων
Μαθήματα : 7
Ενότητες : 15
Διάρκεια : 3 μήνες
Σύνολο ωρών μελέτης :75
Σύνολο ωρών εργασιών : 75

Σημαντική σημείωση
Εφόσον κάποιος εκπαιδευόμενος επιλέξει ένα βασικό πρόγραμμα και στην συνέχεια κάποιο άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης, λόγω κοινών ενοτήτων έχει έκπτωση 50%.
Εφόσον κάποιος εκπαιδευόμενος επιλέξει και δεύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης, τότε στα δίδακτρά του θα έχει έκπτωση 20%.