Παροχή Διπλωμάτων

Πλέον του πιστοποιητικού επιμόρφωσης// εξειδίκευσης το οποίο λαμβάνει ο κάθε εκπαιδευόμενός μας με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του, πλέον η International e-learning Academy έχει την δυνατότητα να παρέχει άμεσα ή έμμεσα (μέσω των διεθνών συνεργασιών της) διπλώματα σπουδών διεθνούς αναγνώρισης.

Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται τα παρακάτω :

Diploma in Public Relations (Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις) απότην Irish Academy of Public Relations.

Diploma in Life Coaching : Επίσημα αναγνωρισμένος κύκλος σπουδών – επιπέδου Διπλώματος – από τον φορέα Association for Coaching.

Diplomain Business Coaching : Επίσημα αναγνωρισμένος κύκλος σπουδών – επιπέδου Διπλώματος – από τον φορέα Association for Coaching.

Τι σημαίνει η απόκτηση ενός Διπλώματος;

Τα Διπλώματα που παρέχει η International e-learning Academy είτε άμεσα είτε έμμεσα (μέσω συνεργαζόμενων φορέων) αποτελούν ουσιαστικούς τίτλους πιστοποίησης επαγγελματικής γνώσης άμεσης εφαρμογής τόσο στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων όσο και στον τομέα του Coaching.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι αποτελούν πιστοποιούν τα σημαντικά επαγγελματικά εφόδια πρακτικής εφαρμογής (ουσιαστική γνώση) για την ανάπτυξη ή και εξέλιξη της καριέρας του ενδιαφερόμενου τόσο σαν υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρίας όσο και σαν ελεύθερος επαγγελματίας // επιχειρηματίας στον τομέα της δραστηριοποίησής του Διπλώματος (Δημόσιες Σχέσεις – Coaching).

Είναι δε επαγγελματικοί τίτλοι σπουδών οι οποίοι αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο και σε μεγάλο ποσοστό από την ελληνική αγορά.