ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Για όλα τα προγράμματα μας, απονέμονται στους εκπαιδευόμενους που τα ολοκλήρωσαν με επιτυχία, πιστοποιητικά παρακολούθησης από το International e-learning Academy.

Σύντομα το International e-learning Academy θα δίνει την δυνατότητα στους απόφοιτους του συνέχισης των σπουδών τους σε ποιο εξειδικευμένες σπουδές σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού.