ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Στο e-learning institute προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία για εκπαίδευση στους παρακάτω τομείς:

–       Επικοινωνία

–       Coaching

–       Ανάπτυξη – βελτίωση επαγγελματικών ικανοτήτων

Το International e-learning Academy παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων που οδηγούν σε Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης ανάλογα με το αντικείμενο επιλογής του κάθε σπουδαστή.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης που προσφέρονται από το International e-learning Academy καθώς είναι :

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων
 • Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων
 • Σχεδιασμός – Διοίκηση – Οργάνωση Εκδηλώσεων
 • Δημόσιες Σχέσεις για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • Διοίκηση Επικοινωνίας Μέσων (Media Management)
 • Διοίκηση Ενδοεπιχειρησιακής Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων
 • Πρόγραμμα Διοίκησης Χορηγιών
 • Διοίκηση συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Σχεδιασμός και Διοίκηση Διαφημιστικών Προγραμμάτων
 • Public Affairs Management
 • Διοίκηση Επικοινωνίας Νέων Μέσων -New media Management
 • COACHING

 • Life Coaching
 • Business coaching
 • Δημιουργώντας την δική μου επιχείρηση
 • Career Management
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

 • Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων – Αυτοβελτίωση
 • Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων
 • Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων
 • Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων
 • Ανάπτυξη Δημιουργικότητας και Επίλυσης προβλημάτων