Certificate in Coaching – AC Accredited – διεθνής αναγνώριση

http://www.associationforcoaching.com/member_search/org/838/?ac=INT 


Ανάλυση προγράμματος

Εισαγωγή

certΤο πρόγραμμα Certificate in CoachingAC Accredited, έχει σαν στόχο την προσφορά επαγγελματικής γνώσης στο Coaching. Πιο συγκεκριμένα με ακαδημαϊκή βάση (επιστημονικές θεωρίες) και πρακτική προσέγγιση, το πρόγραμμα προσφέρει δεξιότητες, τεχνικές, εργαλεία, μοντέλα Coaching και πρακτική για την δημιουργία Επαγγελματιών Coaches βάση των διεθνών προτύπων και εφαρμογών. Ο συνδυασμός της επιστημονικής προσέγγισης  και οι υψηλές απαιτήσεις πρακτικής εφαρμογής της γνώσης άμεσης αποτελεσματικότητας, είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις διεθνείς προδιαγραφές του Association for Coaching αλλά και άλλων διεθνών φορέων.

Η εκπαίδευση υλοποιείται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους

Η εκπαίδευση διαρκεί περισσότερο από 100 ώρες και έχει και 26 ώρες πρακτικής άσκησης εκτός τάξης, ενώ υπολογίζεται ότι έχει και περίπου 100 ώρες μελέτης και ασκήσεων. Ο κάθε συμμετέχων στον πρόγραμμα Certificate in CoachingAC Accredited, έχει τις απαραίτητες ώρες εκπαίδευσης για Coaches που στοχεύουν να πιστοποιηθούν στα επίπεδα Coach / Executive Coach και Professional Coach // Professional Executive Coach Accreditation από το Association for Coaching.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα Certificate in CoachingAC Accredited απευθύνεται σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο επαγγελματικά και δεν έχουν προηγούμενη εκπαίδευση ή εμπειρία στον χώρο του Coaching. Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχουν :

 • Όσοι επιθυμούν να γίνουν επαγγελματίες Coaches, μέσα από το δικό τους γραφείο, να συνεργαστούν με εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες coaching, αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξη του επαγγέλματός του (Managers, Leaders, Επιχειρηματίες, Επιστήμονες κτλ)
 • Ψυχολόγους και επιστήμονες ανθρωπιστικών και κοινωνιολογικών σπουδών
 • Σε κάθε στέλεχος και επαγγελματία που επιθυμεί προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη με άμεση εφαρμογή στην εργασία του με άλλους ανθρώπους.

Οφέλη προγράμματος :

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Certificate in CoachingAC Accredited θα είστε σε θέση να :

 • Αναπτύσσετε και να δημιουργείτε επαγγελματικές σχέσεις coaching με πελάτες υπό το πρίσμα της εμπιστοσύνης, αποδοχής και ενδυνάμωσης
 • Να συνεργάζεστε αποτελεσματικά με τους πελάτες σας
 • Να γνωρίζετε, ακολουθείτε και εφαρμόζετε αποτελεσματικά τον Κώδικα Δεοντολογίας και καλής Πρακτικής – AC
 • Να συνεργάζεστε με τον πελάτη τους για να θέτει σαφείς στόχους και να τους υλοποιεί, να οπτικοποιεί το μέλλον του και να εργάζεται για αυτό
 • Να αναπτύξετε το προσωπικό σας γραφείο ή να σχεδιάσετε τα επόμενα επαγγελματικά σας βήματα.
 • Να σχεδιάζετε και να αναπτύσσετε το μέλλον σας για την επαγγελματική ανάπτυξη στον χώρο του Coaching σύμφωνα με το διεθνές περιβάλλον.

Δυνατότητα υλοποίησης σπουδών

Η εκπαίδευση μας

Η εκπαίδευση που προσφέρουμε στην International e-learning Academy ακολουθεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους στον χώρο. Η εκπαίδευση είναι πρακτική, βιωματική και με ενεργητική συμμετοχή του κάθε εκπαιδευόμενου.

Υπάρχουν πρακτικές ασκήσεις, εργαστήρια, coaching ώρες εντός και εκτός αίθουσας, ομαδικές συζητήσεις (εφόσον υπάρχει συμμετοχή σε ομαδική εκπαίδευση) ενώ ο κάθε εκπαιδευόμενος εφαρμόζει τις ίδιες γνώσεις για την προσωπική αυτό-γνωσία, αυτό-εξέλιξη και επαγγελματική κατάρτιση αλλά και βελτίωση.

Αυτού του είδους η εκπαιδευτική προσέγγιση δίνει την γνώση πέρα από τις διαλέξεις, την μελέτη του υλικού και την έρευνα για τις εργασίες σε πρακτική εφαρμογή της με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα άνεσης και επαγγελματικής αυτό-πεποίθησης.

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι :

 • Διαλέξεις
 • Ασκήσεις πρακτικής (ατομικές – ομαδικές)
 • Coaching συνεδρίες (εντός και εκτός αίθουσας)
 • Παρουσιάσεις,
 • Role playing.

Μέσα στην αίθουσα χρησιμοποιούνται τα παρακάτω :

 • Θεωρητική και πρακτική – βιωματική εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικές συνεδρίες (observed sessions)
 • Μελέτες περιπτώσεων (Case studies)
 • Ομάδες αναστοχασμού (Reflective Group Discussions)
 • Ομαδική εποπτεία (Group Supervision)

Προσωπική μελέτη

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν τα παρακάτω :

 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ενώ καλούνται να :

 • Μελετήσουν το υλικό σε βάθος
 • Εκπονήσουν εργασίες σε κάθε ενότητα που ολοκληρώνουν
 • Κρατούν ημερολόγιο γνώσεων και προσωπικής ανάπτυξης (reflective journal)
 • Υποβάλλουν τελική εργασία σε θέμα της προσωπικής τους επιλογής και επαγγελματικού τους στόχου.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Για να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Certificate in CoachingAC Accredited θα πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω :

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ιδιωτικού κολλεγίου οποιουδήποτε τομέα ή
 • Σημαντική επαγγελματική εμπειρία ή
 • και τα δύο

Η διαδικασία της εγγραφής ολοκληρώνεται με την επικοινωνία με έναν από τους υπευθύνους της εκπαίδευσης καθώς και με την αποστολή βιογραφικού.

Πως επιτυγχάνεται η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος

 • Συμμετοχή σε όλες τις ώρες του προγράμματος
 • Η επιτυχής βαθμολόγηση όλων των εργασιών
 • Η επιτυχής υλοποίηση των απαιτουμένων Coaching sessions
 • Η ολοκλήρωση των ωρών της πρακτικής εξάσκησης
 • Η επιτυχής υποβολή και παράδοση της τελικής εργασίας

Συνοπτική Περιγραφή προγράμματος Certificate in Coaching – AC Accredited

Ενότητες Μαθήματα
Ενότητα 1  : Εισαγωγή – θεωρία

Τι είναι το Coaching?

Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση

AC competencies

Ηθικά και νομικά θέματα

Ενότητα 2 : Καθορισμός πεδίου και προσόντων  για Coaching

Καθορισμός του Coaching

O Coach και τα προσόντα του

Ενότητα 3 :  Γνωρίζοντας εμάς

Εισαγωγή στις σχολές σκέψης

Γνωριμία του εαυτού μας βάση αντικειμενικής παρατήρησης

Καταγραφή της σημερινής μου κατάστασης

Ενότητα 4  :  Αναπτύσσοντας Coaching Ικανότητες

Επικοινωνιακές ικανότητες

Ικανότητες προσεκτικής ακρόασης

Ικανότητες αποτελεσματικών ερωτήσεων

Accountability

Η δημιουργία δομών

Η οπτικοποίηση

Acknowledgement

Η ικανότητα ανάπτυξης εμπιστοσύνης με τον πελάτη

Ενότητα 5 : Μοντέλα Coaching

Το μοντέλο Grow

Το μοντέλο Personal Brilliance

Το μοντέλο Σχεδιασμού και υλοποίησης στόχων

Ενότητα 6 : Θεωρητικά πλαίσια

Νευρο-γλωσσικός προγραμματισμός (NLP)

Συναισθηματική νοημοσύνη (ΕΜ)

Ενσυνειδητότητα // Συνειδητή προσοχή – Mindfulness

Appreciative Inquiry (Καταξιωτική διερεύνηση)

Ενότητα  7: H Coaching συνάντηση

Το συμβόλαιο με τον πελάτη

Η συνάντηση με τον πελάτη

Η ανάλυση του προγράμματος Certificate in CoachingAC Accredited – Διεθνής Αναγνώριση

Ποιο είναι το International e-learning Academy?

Πως γίνεται η εκπαίδευση?

Πόσο κοστίζει?

Δίδακτρα: 1700

Δίδακτρα Προσφοράς: 1200€