Σεμινάρια on-line

Σε αποκλειστική συνεργασία με το HenshallCentre, Λονδίνο, η InternationalelearningAcademy προσφέρει online εκπαίδευση στα παρακάτω σεμινάρια :

Σεμινάρια Επικοινωνίας – Δημοσίων Σχέσεων

Σεμινάρια Προσωπικής Βελτίωσης – Ανάπτυξης  

Σε ποιους απευθύνονται ;

Σε όσους (επαγγελματίες, επιστήμονες, φοιτητές, ανέργους, εργαζόμενους στον δημόσιο ή στον επαγγελματικό τομέα) επιθυμούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια αλλά είναι μακριά από τον τόπο υλοποίησής τους, δεν έχουν χρόνο για εκπαίδευση, το κόστος είναι αυξημένο προς τον χώρο της εκπαίδευσης,